Czego uczymy?

Oferta dydaktyczna Katedry informatyki dla studentów studiów I i II stopnia

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych zarządzania

Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów nowych technologii informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach gospodarki narodowej. Potrzebni są projektanci i inżynierowie Systemów Informatycznych Zarządzania.

W trakcie studiów istnieje możliwość poznania nowych technologii informatycznych, teorii automatów i systemów operacyjnych. Student ma sposobność poszerzenia wiedzy na temat zastosowania systemów informatycznych w biznesie, grafiki komputerowej, systemów multimedialnych i technologii mobilnych.

Uzyskane w trakcie studiów certyfikaty wzmocnią pozycję absolwenta tej specjalności na rynku pracy.

Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • projektowania, wyboru i wdrażania Systemów Informatycznych Zarządzania
 • administrowania i rozwoju sieci komputerowych i infrastruktury informatycznej
 • zarządzania projektami informatycznymi
 • inżynierii systemów Business Intelligence
 • technologii mobilnych, agentowych i grafiki komputerowej

W trakcie studiów na specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania studenci poznają oprogramowanie:

 • SAS Base
 • SAS Enterprise Miner
 • SAS Data Integration Studio
 • SAS OLAP Cube Studio
 • SAS Enterprise Guide
 • SAP ERP

Na studiach I stopnia na specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania studenci poza przedmiotami ogólnymi i kierunkowymi poznają zagadnienia w ramach przedmiotów specjalnościowych takich jak:

 • Technologia informacyjna
 • Programowanie komputerów
 • Informatyka Ekonomiczna
 • Elementy techniki cyfrowej
 • Przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych w module SAS Base
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Systemy operacyjne
 • Systemy informatyczne zarządzania
 • Zarządzanie wiedzą
 • Teoria automatów
 • Inżynieria Business Intelligence
 • Inżynieria procesu odkrywania wiedzy
 • Zintegrowane systemy informatyczne kierowania produkcją
 • Inżynieria hurtowni danych
 • e-Przedsiębiorczość

Dla studentów studiów I i II stopnia na specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania przygotowano wiele przedmiotów do wyboru, których dokładną specyfikację znajdziesz tutaj.

W przyszłości absolwent może pracować jako specjalista do spraw projektowania i wdrażania systemów informatycznych, konsultant Business Intelligence, specjalista modyfikacji i doskonalenia istniejących systemów, projektant procesów biznesowych, administrator systemów komputerowych i sieci komputerowych.

Studenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania zdobędą wiedzę na temat specyfiki zastosowań technologii informacji i telekomunikacji w różnych środowiskach biznesowych i w instytucjach non-profit np. organizacjach wirtualnej edukacji. Ze względu na bardzo szybki postęp technologiczny, w organizacjach tych pojawia się silna potrzeba zatrudnienia specjalistów, którzy potrafią być kreatywni w tworzeniu nowych i innowacyjnych zastosowań technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku.

Studentom specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania  przekazywana jest wiedza z zakresu metod rozwoju rozproszonych systemów informatycznych zarządzania, teorii informacji, zarządzania i implementacji najnowszych technologii informacji i telekomunikacji  oraz  zastosowania technologii sieciowych i urządzeń mobilnych.

Dodaj komentarz