Certyfikat

Katedra Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z przyjemnością informuje, iż dla studentów wybierających specjalność Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania przygotowano we współpracy z firmą SAS Institute Poland ofertę dotyczącą możliwości uzyskania certyfikatu „Wykorzystanie oprogramowania SAS w Inżynierii Danych”.

.

Dla studentów, którzy zainteresowani są ukończeniem ścieżki certyfikacyjnej przygotowany został blok wykładów i ćwiczeń (dla studentów ubiegających się o certyfikat w roku 2016) w wymiarze 135 godzina oraz (dla studentów ubiegających się o certyfikat w roku 2017 i później) w wymiarze 180 godzin w ramach pierwszego stopnia studiów. Dokładne zestawienie przedmiotów prezentuje poniższa tabela.

Tytuł wykładu Liczba godzin
Wykłady Ćwiczenia
Przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych module SAS BASE 30 (15) 30 (15)
Inżynieria Business Intelligence 30 (15) 30
Inżynieria Hurtowni danych 15 15
Inżynieria procesu odkrywania wiedzy 15 15
Razem 90 (60) 90 (75)

Dodaj komentarz